50plusmatch
50plusmatch.se
Snabbt dina matchchanser i bild?

50Plusmatch har utvecklat en unik matchmetod, Livsinställningsprofilen. Denna profil visar hur du lever ditt liv och vad du tycker är viktigt i livet.

För att upprätta profilen, undersöker vi ett antal viktiga livsområden. Vi fastlägger det värde du givit varje område. De Livsområden som undersöks är livsstil, boende, pengar, relationer och arbete.

Din Livsinställningprofil visas i två diagram. Det ena diagrammet visar ditt levnadssätt och det andra visar din livssyn.

Om du sammanfogar dina diagram med en annan medlems diagram ser du ögonblickligen likheterna och skillnaderna med din egen Livsinställningsprofil.


Har du fler frågor eller vill fylla i din Livsinställningprofil direkt?


Levenswaarden profiel