50plusmatch
50plusmatch.se
Beskriv ditt yrke och din bostadsort själv

Du har nu två nya möjligheter på webbplatsen:

Välj att beskriva ditt yrke själv
Nu kan du beskriva ditt yrke med egna ord, inga 'förtryckta' yrken längre, men tillräckligt med utrymme för att själv kunna beskriva ditt yrke.

Ändra ditt yrke nu

Välj att beskriva din bostadsort själv
Du kan också fylla i din bostadsort, synlig i din profil.

Ändra din bostadsort nu